Het Bickz-keurmerk

is de enige serieuze keuze voor gekwalificeerde zorg.

Het Bickz-keurmerk omvat een diepgaande screening van zzp’ers en omvat essentiële aspecten zoals het controleren van opleidingen, VOG’s, certificaten, ervaring, verzekeringen en referenties direct bij de bron. Daarnaast worden er persoonlijke gesprekken gevoerd die bijdragen aan een realistisch beeld van de vaardigheden, motivatie en betrokkenheid van de zzp’ers in de zorgsector. Bickz voert ook controles uit op de fiscale achtergrond van de zzp’er om eventuele onverwachte naheffingen te minimaliseren.

De procedure voor het verkrijgen van een Bickz-keurmerk bestaat uit drie hoofdstappen: online inschrijving, persoonlijk gesprek en ontvangst van het keurmerk na een positieve beoordeling. Tijdens het inschrijvingsproces moeten documenten worden geüpload, zoals legitimatie, KvK-nummer, BTW-nummer en zorgdiploma’s, evenals extra certificaten zoals BHV, agressiehantering en het medicatiecertificaat die via het IVM kan worden verkregen. Daarnaast vindt er voor specifieke documenten, controle plaats bij de bron, zodat fraude rondom deze documenten tot 0 wordt gereduceerd.

Tijdens het persoonlijke gesprek worden vragen gesteld over onder andere de werkwijze, ervaring, tarieven en ondernemingsstrategie van de zzp’er om een beter beeld te krijgen van hun onderneming en professionaliteit.

Een Bickz-certificering is een doorlopend proces
Nadat een zzp’er de procedure met succes heeft afgerond is diegene geen zzp’er meer maar mag zich zelfstandig professional noemen afgekort ZP. Om ervoor te zorgen dat gecertificeerde zelfstandig professionals blijven voldoen aan de kwaliteitsnormen, worden er jaarlijkse controles uitgevoerd om de informatie van de zelfstandig professional up-to-date te houden. Het Bickz-screening- en certificeringsproces is dus een doorlopend proces.

Bickz biedt coaching en begeleiding
Ter voorbereiding op de aanvraag voor het Bickz-keurmerk, verlenen wij administratieve ondersteuning, assistentie en advies aan zzp’ers. Bickz is uiteraard op de hoogte van alle actuele fiscale voorwaarden met betrekking tot ondernemerschap en de wet- en regelgeving voor zzp’ers in de zorgsector. Op deze wijze dragen wij bij aan het sneller en efficiënter aanbieden van gekwalificeerde zelfstandige professionals in de zorgsector.

Het Bickz-keurmerk omvat onder andere de volgende onderdelen

Persoonlijke- en beroepsinformatie.

 • Instellen van een Authenticatie app voor beveiliging.
 • Handtekening onder het contract.
 • Uploaden van documenten zoals legitimatie, KvK-nummer, BTW-nummer, zorgdiploma’s, etc.
 • Extra Toelichting op Certificaten: zoals medicatiecertificaat via IVM*, BHV en agressiehantering certificaten
  met geldigheidseisen, lopende actuele verzekeringen.


B
elastingen en zelfstandigheid

De Belastingdienst hanteert strikte criteria om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Om die reden worden zzp’ers onder andere gescreend op onderstaande onderdelen.

 • Hoe maak je jouw onderneming bekend?
 • Besteed je tijd en geld aan het vinden van nieuwe opdrachten?
 • Wat maakt jou uniek in vergelijking tot collega’s?
 • Bepaal je zelf jouw werkmethoden?
 • Hoeveel ervaringsjaren heb je en welk uurtarief hanteer je?


Een persoonlijk gesprek

Na het indienen van alle documenten volgt een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op de aangeleverde documenten en stellen we vragen met betrekking tot de zelfstandigheid en hoe de Belastingdienst de zzp’er classificeert. Hierdoor krijgen wij een realistisch en actueel beeld van de vaardigheden, motivatie en betrokkenheid bij de zorg. Vragen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn:

 • Op welke manier promoot je jouw onderneming?
 • Hoe zoek je actief naar nieuwe opdrachten?
 • Heb je een eigen patiënt registratiesysteem?


Ontvangst van het Bickz-certificaat

Nadat voorgaande onderdelen succesvol zijn doorlopen en afgerond, ontvangt de zzp’er met het Bickz-keurmerk.

Vanaf dat moment mag deze zich zelfstandig professional (ZP) noemen. Via een jaarlijkse herkeuring zorgen wij ervoor dat de kwaliteit en waarde van het Bickz-keurmerk gewaarborgd blijft.

Wilt u meer informatie ontvangen? Via onderstaande knop kunt u de pdf downloaden van de handleiding, waarin alle vragen en vereisten staan vermeld die tijdens de gehele procedure aan bod komen.

Bickz: De enige serieuze keuze voor gekwalificeerde zorg.