BICKZ:

Hét keurmerk voor gekwalificeerde zzp-ers.

Als zorginstelling wordt u in de praktijk dagelijks geconfronteerd met een complexe en veeleisende omgeving. Het is zoeken naar de balans om hoogwaardige zorg te bieden, de kosten onder controle te houden en te voldoen aan strikte regelgeving. Het streven naar optimale patiëntenzorg en een duurzame bedrijfsvoering blijft daardoor een voortdurende uitdaging.

De wildgroei van niet-gekwalificeerde ZZP’ers in de zorg maakt deze uitdaging nog groter. Het inzetten van niet-gekwalificeerde ZZP’ers kan aanzienlijke risico’s met zich meebrengen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg, los van eventuele fiscale problemen. BICKZ maakt zich oprecht zorgen over deze ontwikkeling en wil graag helpen om deze situatie te veranderen.

De zorg voor elkaar

Ons doel is om de wildgroei van niet-gekwalificeerde ZZP’ers in de zorg te beperken door een duidelijke scheiding aan te brengen tussen niet-gekwalificeerde ZZP’ers en BICKZ-gecertificeerde ZP’ers (Zelfstandig Professionals). BICKZ voert een grondige screening uit van ZZP’ers waarna zij zich -bij een positieve uitkomst- BICKZ-gecertificeerde ZP’ers mogen noemen. Hiermee stelt het BICKZ-certificaat de norm en willen wij op deze manier bijdragen aan betere grip op hoogwaardige zorg en het sociaal-maatschappelijk belang dienen.

Gecertificeerde Zelfstandige Professionals die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Door middel van een jaarlijkse controle houden wij de informatie up-to-date en zorgen wij ervoor dat de BICKZ gecertificeerde ZP’ers binnen de gestelde kwaliteitsnormen blijven.

Voor de zorg

Het BICKZ-certificaat biedt meer duidelijkheid, zekerheid en vertrouwen voor zorginstellingen, Zelfstandige Professionals en zorgbemiddelaars.

BICKZ:

begrijpt de zorgsector…

…en uw wens om hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden.

wil het beter maken…

… door betere grip op hoogwaardige zorg te krijgen.

is maatschappelijk betrokken…

… omdat wij willen helpen deze ontwikkeling te veranderen. 

is intrinsiek gemotiveerd…

… omdat wij ons oprecht zorgen maken om de huidige ontwikkeling in de zorg.

kiest voor meer kwaliteit, veiligheid en zekerheid…

… door een duidelijke scheiding aan te brengen tussen niet-gekwalificeerde ZZP’ers en BICKZ gekwalificeerde ZP’ers.

BICKZ: De enige serieuze keuze voor gekwalificeerde zorg.

Wilt u meer weten over BICKZ-certificering?