Over BICKZ

Het BICKZ keurmerk biedt meer duidelijkheid, zekerheid en vertrouwen voor zorginstellingen, Zelfstandig Professionals en zorgbemiddelaars.

Onze focus ligt vooral op zorginstellingen, omdat zij een leidende rol spelen in het streven naar goede en betrouwbare zorg. Het BICKZ keurmerk kan ervoor zorgen dat Zelfstandig Professionals en zorgbemiddelaars voldoen aan de eisen en voorwaarden die zorginstellingen stellen.

Het BICKZ keurmerk biedt de Zelfstandig Professional ook voordelen, zoals de erkenning en waardering die ze verdienen. Met het BICKZ keurmerk in bezit wordt het kaf van het koren gescheiden.

Aangesloten zorgbemiddelaars kunnen exclusief BICKZ gecertificeerde Zelfstandig Professionals aanbieden en met vertrouwen aan zorginstellingen voorstellen. Dit stelt hun in staat efficiënter te werken. De uitvoerige screening van de ZP’er is door BICKZ uit handen genomen.

Samen helpen we de zorgsector met grote stappen vooruit.

De zorg voor elkaar!