Loonkosten in de zorg: het verschil tussen zzp’ers en vaste medewerkers


Over het algemeen leeft het beeld dat het inschakelen van een zelfstandige in de zorg duurder is dan een vaste medewerker in dienst nemen. Maar is dat wel terecht? In dit blog belichten we de verschillen in loonkosten tussen zzp’ers en vaste medewerkers. Ook benoemen we de voor- en nadelen van beide opties.

Het loon in de zorg anno 2024
Er zijn veel vragen over het loon in de zorg in 2024. De verwachting is dat voor zowel zzp’ers als voor vaste medewerkers het loon in de zorg omhoog gaat om gelijke tred te houden met de inflatie en de toenemende vraag naar zorgpersoneel. Vakbonden en werkgeversorganisaties maken zich hard voor een eerlijk salaris dat het harde werk van zorgprofessionals reflecteert.

Wat verdienen zorgmedewerkers in de zorg?
Het salaris van een zorgmedewerker is afhankelijk van het ervaringsniveau, de functie en CAO-bepalingen. Gemiddeld ligt het startsalaris van een zorgmedewerker rond de € 2.500 bruto per maand. Met jaren ervaring en verdere specialisatie kan dit oplopen tot ongeveer € 3.500 tot
€ 4.500 per maand. Aanvullende kosten voor een werkgever bestaan onder andere uit belastingen, reserveringen voor ziekte- en pensioenverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekering, vakantiegeld en personeelskosten. De totale loonkosten voor een werkgever zijn dus hoger dan het bruto-uurloon dat een werknemer ontvangt. 
Uit een onderzoek van Berenschot naar ‘loonkosten in de zorg’ blijkt dat de totale loonkosten voor een junior verzorgende van 22-jarige gemiddeld € 30,60 per uur bedragen. Voor een medior verpleegkundige van 28-jarige komt dit neer op gemiddeld € 39,09 per uur, en voor een medior verpleegkundige van 42-jarige zijn de gemiddelde kosten € 45,51 per uur.
Hoe de loonkosten zijn opgebouwd voor een 28-jarige medior verpleegkundige zie je hieronder:

  • Bruto loonkosten per uur € 20,29
  • Reservering ziekte en aog-verzekering € 5,42
  • Reservering pensioen € 2,23
  • Aansprakelijkheidsverzekering € 0,05
  • Reservering vakantiegeld/eindejaarsuitkering € 4,56
  • Reservering voor vakantie-, ziekte- en opleidingsdagen € 5,74
  • Personele kosten € 0,80
  • Totale loonkosten werkgever: € 39,09

    Naast de totale vaste loonkosten betalen werkgevers in de zorg een variabel percentage bovenop het uurloon van een zorgmedewerker voor onregelmatige werktijden. Dit heet onregelmatigheidstoeslag (ORT). Omdat ORT een variabel bedrag per maand is, wordt ORT niet meegenomen in de berekening van de totale loonkosten. Dit betekent echter wel dat de totale kosten in de meeste gevallen hoger uitvallen dan de hierboven genoemde bedragen.

Wat verdienen zorgmedewerkers zzp’ers in de zorg?
Het tarief van een zzp’er in de zorg varieert en is afhankelijk van de specialisatie, ervaring en de locatie waar de zorgprofessional werkzaam is. Over het algemeen ligt het uurloon van een zzp’er in de zorg voor een verpleegkundige niveau 4 tussen de € 40 en € 50.

Is een zzp’er in de zorg duurder dan een vaste medewerker?
Zzp’ers hebben een hoger bruto uurloon.Betekent dit dat het inhuren van zzp’ers niet loont vanwege de hoge loonkosten? Het tegendeel is waar. Onderaan de streep is een zzp’er niet duurder dan een vaste medewerker. Ook is het voor zorgorganisaties een stukje vrijheid. En voor de zzp’er is het belangrijk om in gedachten te houden dat het ‘zpp’er zorg salaris’ niet direct te vergelijken is met het nettosalaris van een vaste medewerker. Zzp’ers moeten bijvoorbeeld rekening houden met hogere administratieve lasten. Zo zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun verzekeringen, pensioenopbouw en belastingafdrachten.

Kies ik een zzp’er of een vaste medewerker?
Of je voor een zzp’er of een vaste medewerker kiest, is compleet afhankelijk van de situatie. Zzp’ers bieden specialisaties en flexibiliteit. In sommige situaties loont het juist om een zzp’er in te zetten. Daarnaast dragen zij zelf meer risico’s en verantwoordelijkheden. Eerder schreven wij een blog over de voordelen van zzp’ers in de zorg.
Vaste zorgmedewerkers bieden minder flexibiliteit, maar wel meer zekerheid. Ook hebben zij recht op secundaire arbeidsvoorwaarden.
Nog belangrijker is dat beide groepen, die onmisbaar zijn in de sector, naar waarde beloond worden voor het harde werk om goede zorg te garandere

LinkedIn