Zzp’er in de Zorg: Wat verdien je netto?

Vaak wordt er gedacht dat zorginstellingen meer kosten maken als ze zzp’ers inhuren, dan dat ze medewerkers op de loonlijst hebben. Uit ons blog over ‘Loonkosten in de zorg: het verschil tussen zzp’ers en vaste medewerkers’ blijkt dat de totale kosten voor een zorginstelling vergelijkbaar zijn voor beide groepen. In dit blog gaan we dieper in op het nettoloon van een zzp’er in de zorg. Veel mensen denken dat zzp’ers in de zorg meer verdienen dan medewerkers met een vast dienstverband, maar is dat wel terecht?

De Basis: Bruto en Netto

Het bruto-inkomen van een zzp’er in de zorg kan aanzienlijk variëren. Het brutoloon is afhankelijk van opleidingsniveau, specialisatie en ervaring. Over het algemeen ligt het uurloon van een zzp’er in de zorg voor een verpleegkundige niveau 4 tussen de 40 en 50 euro. Dit lijkt op het eerste gezicht een aantrekkelijk salaris, maar het is belangrijk om te begrijpen dat het bruto-uurloon van een zzp’er niet vergelijkbaar is met het bruto-uurloon van een medewerker in vaste dienst. Er is een aantal kostenposten die werkgevers voor een deel of volledig vergoeden voor hun medewerkers, terwijl een zzp’er deze kosten zelf moet betalen. Welke kosten zijn dit?

  1. Belastingen en sociale premies: Als zelfstandige ben je zelf verantwoordelijk voor het afdragen van inkomstenbelasting en premies voor sociale verzekeringen. Bij inkomsten lager dan €75.518 draag je 36,97% van je brutojaarinkomen af aan belasting en sociale premies. Bij inkomsten boven een bedrag van €75.518 draag je 49,5% af.
  2. Zorgverzekering: Als zzp’er moet je voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) een premie betalen die wordt berekend als een percentage van de belastbare winst van je onderneming. Voor 2024 is dit percentage vastgesteld op 5,32%, toegepast op een maximale belastbare winst van € 71.628. Dit betekent dat de premie in 2024 maximaal €3.810 bedraagt.
  3. Pensioenopbouw: Waar je als werknemer meestal automatisch bijdraagt aan een pensioenfonds, moet je als zzp’er zelf zorgen voor je oude dag. In de meeste gevallen betaalt je werkgever een deel van het pensioen dat je opbouwt als je in dienstverband werkt. Bij zzp’ers gaat ongeveer 14% van het brutoloon naar je pens ioen.
  4. Verzekeringen: Een aantal verzekeringen is essentieel voor zzp’ers in de zorg, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Bav) en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Aov). Werknemers met een vast dienstverband krijgen deze verzekeringen vergoed vanuit hun werkgever, terwijl zzp’ers deze kosten zelf moeten betalen. De gemiddelde kosten van een Aov zijn €225 bruto per maand. Een Bav kost gemiddeld tussen de €15 en €50 per maand. Gemiddeld genomen komt dit neer op €32,50 per maand.
Voorbeeldberekening netto-inkomen

Stel, je werkt als zzp’er in de zorg met een gemiddeld uurtarief van €45 en je werkt 32 uur per week. Het bruto maandinkomen bedraagt dan ongeveer €6.240 (€45 x 32 uur x 52 weken /12 maanden).

  1. Inkomstenbelasting: Stel dat je effectief 36.97% belasting betaalt, dan houd je ongeveer €3.931 per maand over nadat je inkomstenbelasting hebt betaald.
  2. Zorgverzekering: €3.810 per jaar/12 maanden = €317,50 per maand.
  3. Pensioenopbouw: €873,60 per maand op basis van een gemiddeld genomen percentage van 14%.
  4. Verzekeringen en overige Kosten: Aov en Bav kosten samen gemiddeld €257,50 per maand.

Na het aftrekken van al deze kosten (€6.240 – €2309 – €317,50 – €873,60 – €257,50) kom je uit op een netto-inkomen van €2.482,40 per maand.

 
Verlof en verzuim

Als zzp’er in de zorg heb je geen recht op doorbetaalde vakantiedagen en ontvang je geen loon bij ziekte. Dit betekent dat je alleen betaald krijgt voor de uren die je daadwerkelijk werkt. Hierdoor moet je als zelfstandige zelf zorgen voor voldoende financiële reserves om periodes van ziekte of vakantie op te vangen.

 
Netto-inkomen van een zzp’er in de zorg en een zorgmedewerker in dienstverband

Verpleegkundigen verdienen in dienstverband gemiddeld tussen de €2500 tot €3826 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. Gemiddeld is dat €3163 per maand. Op basis van een 32-urige werkweek is dit €2530,40 bruto per maand. Netto is dit ongeveer €2286. Als we het verlof en het verzuim meerekenen is het netto-salaris van een zzp’er in de zorg dus vergelijkbaar met het salaris van een zorgmedewerker met een vast dienstverband.

 
Waarom kies ik om als zzp’er in de zorg te werken?

De meeste zorgprofessionals kiezen voor een carrière als zzp’er vanwege de vrijheid en flexibiliteit die het zelfstandig ondernemerschap biedt. Hoewel er dus vaak onterecht wordt gedacht dat zorgmedewerkers zzp’er worden vanwege een hoger loon.

Wil je zzp’er in de zorg worden? Dan is het van cruciaal belang om een BICKZ-certificaat te hebben. In een sector waar kwaliteit en veiligheid van de zorg voorop staan, is het BICKZ-certificaat ‘het’ bewijs dat je voldoet aan de hoogste standaarden en regelgeving. Bovendien kan het hebben van dit certificaat deuren openen naar meer opdrachten en betere contracten, aangezien zorginstellingen de voorkeur geven aan gecertificeerde professionals.
Kortom, het BICKZ-certificaat is een waardevolle investering in je professionele reputatie en carrière als zzp’er in de zorg. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

LinkedIn