Blog

Filter:

Over badwater en kinderen: nieuw concept voorstel voor de Wet VBAR

In mijn blog van 29 mei werd het door de minister van SZW in het vorige najaar gelanceerde concept (!) van een voorstel voor een Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden besproken (de Wet VBAR). Het concept voorstel van de Wet VBAR werd onderworpen aan een internetconsultatie. De reacties uit de praktijk die uit de internetconsultatie naar voren kwamen waren overwegend negatief. Het concept voorstel werd daarna op enkele punten aangepast.

Lees verder

Zzp’er in de Zorg: Wat verdien je netto?

Vaak wordt er gedacht dat zorginstellingen meer kosten maken als ze zzp’ers inhuren, dan dat ze medewerkers op de loonlijst hebben. Uit ons blog over ‘Loonkosten in de zorg: het verschil tussen zzp’ers en vaste medewerkers’ blijkt dat de totale kosten voor een zorginstelling vergelijkbaar zijn voor beide groepen. In dit blog gaan we dieper in op het nettoloon van een zzp’er in de zorg. Veel mensen denken dat zzp’ers in de zorg meer verdienen dan medewerkers met een vast dienstverband, maar is dat wel terecht?

Lees verder

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers: een ramp?

In mijn blog van 12 juni schreef ik dat als er een wettelijke verplichting komt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers dat één van de criteria zou moeten worden om te toetsen of een ZZP’er een echte als een zelfstandige ondernemer of ROW’er is of niet. In eerdere blogs heb ik uitgelegd dat de overheid er echt niet op uit is om alle ZZP’ers te dwingen om voortaan in dienst te treden van hun opdrachtgevers.
De overheid – en dus ook de Belastingdienst – richt het vizier op ‘schijnzelfstandigen’.

Lees verder

ROW? Wat is dat? Een ondergeschoven kind!

Een belangrijk – en terecht – motief van de Overheid voor de Wet DBA was het bestrijden van ‘schijnzelfstandigheid’. In mijn vorige blogs heb ik uitgelegd dat ‘schijnzelfstandigheid’ zich kan voordoen in diverse vormen: als ‘uitbuiting’ bijvoorbeeld, als werknemers gedwongen worden tot het nemen van ontslag met een toezegging dat zij opdrachten mogen verwachten als zij ZZP’er worden. Een andere vorm van schijnzelfstandigheid doet zich voor als mensen zich ZZP‘er noemen alleen maar om te kunnen profiteren van fiscale voordelen die in belastingwetten staan voor ondernemers.
Deze laatste vorm wordt ook genoemd in de parlementaire geschiedenis in de aanloop naar de Wet DBA.

Lees verder

De voordelen van zzp’ers in de zorg

In de wereld van de gezondheidszorg zijn zzp’ers vaak een punt van discussie. Hoewel er twijfels zijn over de groei van het aantal zzp’ers in de zorgsector, zijn er verschillende redenen waarom hun aanwezigheid juist goed is voor zowel zorginstellingen als patiënten.

Lees verder